Talk Magazine
شماره.

34

آژانسِ هنرمندانِ تاک / شماره‌ی پنجم / نگین صادقیان
نقاش ایرانی
مجله‌ی هنرهای تصویریِ ایران / شماره‌ی مسلسل ۳۴ / آثارِ نگین صادقیان
این شماره رایگان است

دانلود.


فعالیت اجتماعی.
آگهی.