Talk Magazine
شماره.

27

“در تماس باش” نام مجموعه‌ عکسی از سارا زندِوکیلی‌ست. مجموعه عکسی متفاوت در مورد روابط. سارا زندِ وکیلی دکترای دندانپزشکی دارد و فوق‌لیسانس رشته‌ی عکاسی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای تهران است و در همین دانشگاه تدریس می‌کند. در کنار این مجموعه می‌توانید یادداشتی از ماهان مومنی درباره‌ی یکی از آثارِ آساره عکاشه بخوانید. این یادداشت در مجموعه‌ی “یادداشت و تصویر” منتشر می‌شود که هدایتِ آن بر عهده‌ی باوندِ بهپور است. مجموعه‌ی خارجیِ این هفته به مجموعه عکسِ بی‌نظیر “بیمارستان” از عکاس مستندِ شاعرانه، “کریس دورلی براون” است. او این مجموعه عکس را از سال ۱۹۸۵ تاکنون عکاسی کرده است.
مجله‌ی هنرهای تصویری تاک شماره‌ی ۲۷ را از کلیک بانک به قیمت ۲۰۰۰ تومان خریداری کنید.
برای خرید از خارج از ایران به بخشِ انگلیسی تاک مراجعه کنید
تاک به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود.

دانلود.
فعالیت اجتماعی.
آگهی.